2024_13_01_08 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2024_13_01_08

Issues > Issue n1 2024 > section1_2024
HISTORICAL EXCURSION THROUGH THE HISTORY OF FORESTRY EDUCATION IN THE TERRITORY OF THE CITY OF LIPTOVSKY HRADOK

[HISTORICKY EXKURZ DEJINAMI LESNICKEHO SKOLSTVA NA UZEMI MESTA LIPTOVSKY HRADOK]

Miroslav Gejdos - Monika Lachmannova

doi: 10.18355/PG.2024.13.1.8

Abstract
The final thesis is focused on the history of Hrádocké arboretum as an important object of education and practice, which is currently under the maintenance of Secondary school of forestry and timber in Liptovský Hrádok. Arboretum was established by the end of the 19th century as a part of the vast school area. It served from the beginning as a unique outdoor classroom for education and this purpose is keeping up today. Arboretum has the third biggest collections of woody species in Slovakia and it is in the list of Special Forestry Sites in Slovakia due to its importance in the field of History of forestry. Due to its environmental and cultural values is protected as a protected site and cultural site as well.

Key words
history, arboretum, dendrology, forestry, education

Abstrakt
Práca sa venuje histórii Hrádockého arboréta, ktoré je výnimočným výučbovým objektom Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa DekretaMatejovie v Liptovskom Hrádku. Založené bolo ako botanický park na konci 19. storočia v rámci rozsiahleho areálu Horárskej školy. Už od svojho vzniku plnilo nezastupiteľnú úlohu v procese edukácie žiakov školy a svoje poslanie ako „živá učebňa“ plní dodnes. Zhromažďuje tretie najrozsiahlejšie zbierky drevín na Slovensku a je zaradené medzi lesnícky významné miesta, ktoré vyhlasujú Lesy SR na lokalitách s prírodnými, stavebnými, technickými a umeleckými pamiatkami spojenými s lesníckou históriou Slovenska. Vďaka týmto výnimočným hodnotám sa neho vzťahuje ochrana v zmysle zákona o ochrane prírody (chránený areál so štvrtým stupňom ochrany), ako aj zákona o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový objekt NKP).

Kľúčové slová
história, arborétum, dendrológia, lesníctvo, pedagogika

Pages: 84-97

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu