2024_13_01_06 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2024_13_01_06

Issues > Issue n1 2024 > section1_2024
FOREST PEDAGOGY AND ITS DIDACTIC APPROACH IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION

[LESNA PEDAGOGIKA A JEJ DIDAKTICKY PRISTUP V PREDPRIMARNOM A PRIMARNOM VZDELAVANI]

Dana Kollarova

doi: 10.18355/PG.2024.13.1.6

Abstract
The research paper documents partial results of the observed research question in implementation of forest pedagogy in pre-primary and primary education. The objective of the research have been the consequences of external environment experts’ intervention – foresters. Although forest pedagogy has been for past 20 years penetrating into schools, it did not have its didactic anchorage and was not respected. Besides the key roots and pillars of forest pedagogy as a potential education strategy, this research presents its didactic aspects with an emphasis on environmental education and forming sustainable development awareness.

Key words
environmental education, forest pedagogy, forest pedagogue, forest pedagogy programs, didactic categories in forest pedagogy

Abstrakt
Štúdia dokumentuje čiastkové výsledky riešenej výskumnej úlohy z oblasti implementácie lesnej pedagogiky do predprimárneho a primárneho vzdelávania. Predmetom skúmania boli dôsledky zásahov odborníkov z externého prostredia – lesných pedagógov. Napriek tomu, že takmer 20 rokov prenikala do škôl, nemala na Slovensku svoje didaktické ukotvenie a prirodzene, ani rešpekt. Štúdia prezentuje okrem základných východísk a pilierov lesnej pedagogiky ako možnej stratégie vzdelávania, jej didaktické aspekty a súvislosti s dôrazom na environmentálne vzdelávanie a utváranie povedomia o trvalo udržateľnom rozvoji.

Kľúčové slová
environmentálne vzdelávanie, lesná pedagogika, lesný pedagóg, programy lesnej pedagogiky, didaktické kategórie v lesnej pedagogike

Pages: 61-74

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu