2024_13_01_02 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2024_13_01_02

Issues > Issue n1 2024 > section1_2024
INNOVATIVE TEACHING OF FUTSAL FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT PRIMARY SCHOOLS

[INOVATIVNI VYUKA FUTSALU PRO UCITELE TELESNE VYCHOVY NA ZAKLADNICH SKOLACH]

Ondrej Smejc – Ladislav Pokorny – Sona Jandova

doi: 10.18355/PG.2024.13.1.2

Abstract
The teaching of futsal in primary schools in the Czech Republic is poorly mapped and primary schools more often teach indoor football than futsal. The basis for this research was a questionnaire survey in which 31 primary school physical education teachers participated. This survey showed that 69.2 % of teachers do not conduct futsal drills, 61.5 % do not know the rules of futsal and 84 % of teachers spend a maximum of 4 hours on futsal. Therefore, this paper presents an innovative futsal teaching method for physical education teachers to discuss the basic issues and teaching methods. In order to test our assumptions about the effectiveness of innovative teaching, a research was conducted with two groups of 8th and 9th grade pupils from the Jižní Primary School in Žatec over a period of 8 weeks. 29 pupils (14.21±0.12 years of age) formed the research group and 28 (14.09±0.26 years of age) formed the control group. As part of the research, both groups underwent entry and exit tests verifying futsal skills. The research group followed a specialised futsal plan designed by us, the other group played indoor futsal once a week under the guidance of a teacher. In all tested areas, the research group showed a significant improvement in the exit tests compared to the control group. In practice, this means that students who have undergone specialized futsal training improve in all the important areas that are essential for futsal. A significant difference in the outcome tests is observed in shooting and ball handling. We have seen a big shift in the pupils’ movement skills through the beep test and thus we can observe an improvement in short term endurance. In the test of stepping on the ball for 1 min, there is a shift in the dexterity component.

Key words
Futsal, methodology, didactics, primary school, system

Abstrakt
Výuka futsalu na základních školách je v České republice nedostatečně zmapovaná a na základních školách častěji probíhá výuka fotbalu v hale než futsal. Podkladem k provedení tohoto výzkumu bylo dotazníkové šetření, kterého se účastnilo 31 učitelů tělesné výchovy na ZŠ. Z tohoto šetření plyne, že 69,2 % učitelů neprovádí futsalový nácvik, 61,5 % nezná pravidla futsalu a 84 % učitelů věnuje futsalu max. 4 hodiny. Tento článek proto představuje inovativní výuku futsalu pro učitele tělesné výchovy k rozebrání základní problematiky a výukových metod. K ověření našich předpokladů o efektivnosti inovativní výuky byl proveden výzkum, které ho se účastnili dvě skupiny žáků 8. a 9. tříd ze základní školy Jižní v Žatci v rozsahu 8 týdnů. 29 žáků (14,21±0,12 věk) tvořilo skupinu výzkumnou a 28 (14,09±0,26 věk) kontrolní. V rámci výzkumu obě skupiny podstoupily vstupní a výstupní testy ověřující futsalové dovednosti. Výzkumná skupina dodržovala námi sestavený specializovaný futsalový plán, ta druhá absolvovala pod vedením pedagoga 1x týdně fotbal v hale. Ve všech testovaných oblastech dosahovala výzkumná skupina ve výstupních testech výraznějšího zlepšení než skupina kontrolní. Pro praxi to znamená že se žáci, kteří absolvovali specializovaný futsalový výcvik zlepšují ve všech důležitých oblastech, které jsou pro futsal zásadní. Markantní rozdíl ve výstupních testech zaznamenáváme u střelby a zpracování míče. U žáků jsme zaznamenali velký posun u pohybových dovedností skrze beep test a tím můžeme sledovat zlepšení v krátkodobé vytrvalosti. V testu nášlapů na míč po dobu 1 min, dochází k posunu obratnostní složky.

Klíčová slova
Futsal, metodika, didaktika, základní škola, systém

Pages: 13-26

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu