2023_12_01_02 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_01_02

Issues > Issue n1 2023 > section1_2023
THE PHENOMENON OF DIFFERENTIATION OF THE LEARNING TASK AS A WAY TO SUPPORT ALL PUPILS IN THE CLASSROOM

[FENOMÉN DIFERENCIACE UČEBNÍHO ÚKOLU JAKO CESTA K PODPOŘE VŠECH ŽÁKŮ V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ]

Monika Semradova

doi: 10.18355/PG.2023.12.1.2

Abstract
The research focuses on the current trend of increasing the quality of education, which brings increased demands on teacher competencies when introducing differentiated instruction for primary school students from the very beginning of their schooling. When teaching mathematics, teachers encounter a variety of pupils' attitudes toward solving tasks and ways of acquiring new knowledge and skills. However, many teachers are not adequately prepared to do this, and there are very few relevant literature and research investigations to help them in practice. The purpose of this research study is to analyze the pedagogical means of differentiating learning tasks and to analyze aspects of the scope, content and timing of tasks in the subject of mathematics for primary school pupils. The aim of the study is to present the means of differentiation of learning tasks in the real process of education. Based on several case studies of teachers from the Pardubice, Hradec Králové and Central Bohemia regions, we present good practice examples of what aspects of differentiation of learning tasks teachers use in heterogeneous groups of pupils.

Key words
learning task, aspect of learning tasks, internal differentiation, inclusion, didactic teaching strategies

Abstrakt
Výzkum se zaměřuje na aktuální trend zvyšování kvality vzdělávání, který přináší zvýšené nároky na kompetence učitele při zavádění diferencované výuky u žáků primárního stupně, a to od samého počátku školní docházky. Při výuce matematiky se učitelé setkávají s nejrůznějšími postoji žáků k řešení zadávaných úloh a způsoby osvojování si nových vědomostí a dovedností. Mnozí učitelé k tomu nicméně nejsou dostatečně připraveni a relevantní odborné literatury a výzkumných šetření, které by jim v praxi pomohly je velmi málo. Záměrem výzkumné studie je analýza pedagogických prostředů diferenciace učebního úkolu a analýza aspektů rozsahu, obsahu a časového hlediska zadávaných úkolů v předmětu matematika u žáků primárního stupně základní školy. Cílem studie je představit způsoby diferenciace učebních úloh v reálném procesu vzdělávání. Na několika případových studiích učitelů z Pardubického, Hradeckého a Středočeského kraje představujeme na základě příkladů dobré praxe, jaké aspekty diferenciace učebního úkolu učitelé využívají v heterogenních kolektivech žáků.

Klíčová slova
učební úkol, aspekt učebních úloh, vnitřní diferenciace, inkluze, didaktické strategie výuky

Pages: 14-30

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu